Őz (Capreolus capreolus)
Cím: Őz (Capreolus capreolus)
Szerző: Csonta László
Helyszín: Ülke
Készítés időpontja: 2014.05.20
Feltöltés időpontja: 2014.05.27 21:08:18
( 0 )
( 0 )
171

A párzás előtt a bak a fején levő illatmirigy váladékával megjelöli a kiválasztott területet. Nyár végén, főként augusztusban párzik. Az üzekedés alatt a bak körbe-körbe kergeti a sutát, és közben úgynevezett boszorkánygyűrűt taposnak ki. A megtermékenyített petesejt beágyazódása 3 hónapig nem történik meg. A suta sőrő bokros területen, május-június során hozza világra a fehér pettyekkel díszített bundájú őzgidákat. A gidák 2 hetes korukban anyjukkal együtt csatlakoznak a bakhoz, és családi kötelékben élnek a tél végéig, amikorra a kölykök függetlenné válnak. Hulladéka ovális alakú, fekete színű és körülbelül 1,5-2 cm hosszú.

Bővebben: www.tananyag.almasi.hu

A
s
u
t
a
g
i
d
a
m
á
r
6
-
8
h
ó
n
a
p
o
s
k
o
r
á
b
a
n
t
e
r
m
é
k
e
n
y
,
a
b
a
k
g
i
d
a
v
i
s
z
o
n
t
c
s
a
k
a
k
ö
v
e
t
k
e
z
é
v
b
e
n
v
á
l
i
k
i
v
a
r
é
r
e
t
t
é
.
N
o
r
m
á
l
i
s
e
s
e
t
b
e
n
a
s
u
t
a
g
i
d
a
1
2
-
1
4
h
ó
n
a
p
o
s
k
o
r
á
b
a
n
v
e
s
z
i
f
e
l
e
l
s
z
ö
r
a
b
a
k
o
t
.
A
p
á
r
z
á
s
e
l
k
é
s
z
ü
l
e
t
e
i
a
z
a
g
a
n
c
s
b
e
é
r
é
s
é
v
e
l
k
e
z
d
d
n
e
k
.
A
b
a
k
o
k
t
e
r
r
i
t
ó
r
i
u
m
o
t
s
a
j
á
t
í
t
a
n
a
k
k
i
m
a
g
u
k
n
a
k
,
a
m
e
l
y
e
t
s
p
e
c
i
á
l
i
s
s
z
a
g
m
i
r
i
g
y
e
i
k
s
e
g
í
t
s
é
g
é
v
e
l
j
e
l
ö
l
n
e
k
m
e
g
.
I
l
y
e
n
s
z
a
g
m
i
r
i
g
y
e
k
a
h
o
m
l
o
k
m
i
r
i
g
y
,
a
h
á
t
s
ó
l
á
b
a
k
o
n
t
a
l
á
l
h
a
t
ó
c
s
á
n
k
-
é
s
u
j
j
m
i
r
i
g
y
e
k
.
Oldalak: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
Csonta László

Naponta nagyon sok minden mellett elhaladunk, sokszor észre se vesszük azokat a növényeket, állatokat, amelyek körülöttünk vannak. Fényképezőgéppel a kezében az ember lassabban halad, jobban odafigyel az addig jelentéktelennek hitt részletekre, és ezáltal lehetőség jobban belemélyedni a körülöttünk zajló „láthatatlan életbe".

Keres